"Již více času nebude."
(Zj 10,6)
Bible a zdraví

"... Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
(Ex 15,26)               
Newstart

Mezinárodní lékařský program zdravého životního stylu.

        Program Newstart vznikl na základě holistického přístupu Bible k otázce zdraví. Důraz je položen na vyváženost a střídmost ve všech čtyřech rovinách našeho zdraví - tělesné, duševní, duchovní a sociální. Název NEWSTART je zkratkové slovo vytvořené z počátečních písmen osmi po sobě následujících slov (v angličtině), která označují osm základních podmínek nutných k životu - výživa, pohyb, voda, slunce, střídmost, vzduch, odpočinek a víra (důvěra). Tyto podmínky také tvoří základ filozofie zdraví Weimarského institutu.

N - nutrition  výživa
E - exercise  pohyb
W - water  voda
S - sunshine  slunce
T - temperance  střídmost
A - air  vzduch
R - rest  odpočinek
T - trust  důvěra


Z historie programu Newstart.

     Zdravotní program NEWSTART je vlastně soudobou obnovou zásad zdravotního hnutí 19. století. Pravděpodobně nejznámějším a nejvýznamnějším zdravotním reformátorem v Americe byl tehdy John Harvey Kellogg. "Battle Creek Sanitarium and Hospital", které Kellogg v roce 1877 založil v Michiganu, se staly modelem péče o zdraví na konci 19. a počátkem 20. století. V tomto věhlasném středisku "Battle Creek" pobývaly i významné osobnosti tehdejší doby, například Henry Ford, John D. Rockefeller, Thomas Edison, Dr. Morris Fishbein (vydavatel časopisu americké lékařské společnosti), George Bernard Shaw, William Howard Taft, Ivan Pavlov, Clara Bartonová a mnoho dalších.


Newstart po sto letech.

        Ve Weimaru, malé vesničce v předhůří Sierra Nevadského pásma, v nádherném místě, jakoby stvořeném pro vybudování střediska péče o zdraví a pro výchovně vzdělávací programy v této oblasti, zahájila v roce 1977 svoji činnost skupina lékařů a pedagogů. Otevřela výchovně vzdělávací a zdravotnický institut podle modelu světoznámého centra "Battle Creek Sanitarium and Battle Creek College". Středisko nazvali Weimarským institutem a jejich sen se začal uskutečňovat - centrum zdravého životního stylu "NEWSTART" bylo na světě. Program Weimarského institutu tedy v souladu s novými vědeckými poznatky podporuje zdravotní revoluci založenou na prastarých zásadách, s jejichž pomocí se dá žít život naplno.

         V současné době se tento program realizuje ve více než 100 zemích světa. V mnoha větších městech naší země je možné absolvovat zajímavé přednášky lékařů, psychologů a lektorů. Též můžete využít možnosti rekondičních pobytů v ČR na několika krásných místech naší republiky.


Literatura

        Většina zájemců z různých zemí však úspěšně praktikuje tento program v pohodlí svého domova za pomoci literatury. Knihy s NEWSTARTovým programem najdete na internetu v e-shopech s literaturou zdravého životního stylu (např. zde).


"Máš-li za přítele doktora, pošli ho rychle k nepříteli." (Španělské přísloví)


                                           nahoru
... zpět na předchozí stranu